GP BIL AB
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice exhaust-systemservice extra-servicesservice tire-serviceservice car-glassservice diesel-serviceservice ac-serviceservice turn-off-twos

Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

GP BIL AB
SKYTTEVÄGEN 39
30244 HALMSTAD
Tel: 0707991563
E-post:v

2. Kontaktperson för frågor som rör registret

Stefan Markovic och Vlada Markovic

3. Namnet på registret

GP BIL AB:s kund- och marknadsföringsregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personlig information används för att hantera kundrelationer, hantera kontakter, marknadsföringsändamål och andra ändamål relaterade till onlinetjänster.

5. Informationsinnehåll i registret

Registret kan innehålla följande person- och kontaktuppgifter. Användarleverantör eller person identifierar information som namn eller personligt identifieringsnummer för att identifiera en kund vid ett kreditavtal. Kontaktinformation, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer. Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation. Med kundens samtycke, platsinformation. Information som härrör från användningen av tjänster och härledd från analys Inköpshistoria, beställda produkter och deras prisinformation. Leveransinformation, till exempel den valda leveransmetoden och leveransadressen. Produktrecensionerna sparas också.

Den viktigaste informationskällan är användaren själv, och vi kan också få mer information om våra partners, till exempel en kreditleverantör. I enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen meddelar vi dig personliga uppgifter som vi mottar från tredje part vid första kontakten med kunden eller senast inom en månad efter mottagandet av personuppgifter.

Vi håller även koll på din feedback, utbyte av meddelanden och annan kontaktinformation med vår kundtjänst samt information om godkännande och förbud mot marknadsföring.

6. Vanliga informationskällor

Personlig information samlas in på webbplatsen när du fyller i kontaktformulär. Dessutom kan personuppgifter samlas in från företagets övriga IT-system, samt användning av sociala medier relaterade funktioner hos styrenheten, om personen får ett separat skriftligt samtycke till användning av data och företagets kunder marknadsföring register eller utnyttjande i marknadsföringssyfte. Personuppgifter kan också kompletteras med andra personuppgifter som hanteras, samlas in eller köps av företaget.

Genom att använda cookies och liknande samlar vi information om användare som använder innehållet på webbsidor. Denna information kombineras inte med företagets kund- och marknadsföringsrekord. (se avsnittet Om cookies).

7. Vanliga leveranser av information

Ombudet kan lämna ut uppgifter i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning och kräver bland annat styrområde för affärspartners i marknadsföringssyfte, om inte den registrerade har förbjudit utlämnande av sådana uppgifter.

Dessutom kan personuppgifter överföras till domstolen, polisen eller tillsynsmyndigheten inom de gränser som är tillåtna och obligatoriska enligt lag.

8. Överföring av data utanför EU eller EES

Data kan överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enligt lagen om personuppgifter.

9. Grunderna för registerskydd

Personuppgifterna i registret kommer att hållas konfidentiella. Datornätet och hårdvaran där registret är beläget skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder. Dataöverföring via formulär är elektroniskt skyddad. Databaser och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler och är endast berättigade att användas av anställda och samarbetspartners som har rätt att behandla uppgifter på deras vägnar.

10. Rätt att inspektera

Registraren har rätt att inspektera informationen i kund- och marknadsföringsregistret. En skriftlig verifieringsförfrågan måste skickas till den ansvarige för det registrerade registeret. Begäran om verifikation kan också presenteras personligen på registratorns kontor på ovan nämnda adress. Svara på förfrågningar kommer att besvaras så snabbt som möjligt.

11. Rättelse av informationen

De registrerade har rätt att förbjuda användningen av deras uppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring, opinionsundersökningar och marknadsundersökningar och rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta den person som ansvarar för registret eller genom att meddela registratorn kundservice. Ändringarna i registret ska göras senast en månad efter anmälan.

Om cookies

Vi använder cookies som gör vår hemsida lättare att använda.
Vi använder cookies för att hjälpa oss att spåra och förbättra besökarnas trafik i våra tjänster. Vi använder även cookies för service, användaranalys och anpassning av användarupplevelse. Genom att använda cookies och annan liknande teknik samlar vi information om hur och när våra tjänster kommer att användas.


GP BIL AB – en bilverkstad inom Bosch Car Service

Vi är en heltäckande bilverkstad inom Bosch Car Service – den största oberoende bilverkstadskedjan i världen. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av bilreparationer och bilservice för samtliga märken – bensin, diesel och eldrivna bilar. Våra välutbildade tekniker kan utföra diagnos och kontroll av bilens elektronik med Bosch avancerade testteknik. Vi använder bilreservdelar med Boschgaranterad kvalitet. Det innebär att du får samma kvalitet som hos din märkesverkstad och att du kör härifån med bibehållen nybilsgaranti. Välkommen till Bosch Car Service!